Programe și strategii

Proiecte propuse

  1. ÎNTREȚINEREA, REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE ŞI SĂTEȘTI
  2. REALIZAREA DE ALEI PIETONALE ŞI DE TROTUARE ÎN LOCALITĂȚILE COMPONENTE ALE COMUNEI BECENI
  3. EXTINDEREA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN TOATE LOCALITĂŢILE COMPONENTE COMUNEI
  4. EXEBCBUBȚEIAC,E ENXIBTEINCDEENRI EA SI MODERNIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE ÎN SATELE COMPONENTE ALE
  5. EXTINDEREA ȘI CMOOMDUENRENII ZBAECRENAI REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN TOATE SATELE COMPONENTE ALE COMUNEI
  6. IMPLEMENTAREA UNBUEIC SEISNTI EM DE SUPRAVEGHERE VIDEO A TRAFICULUI RUTIER ŞI PIETONAL, ÎN MOD DEOSEBIT ÎN APROPIEREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  7. AMENAJAREA DE SPAŢII DE PARCARE, ÎN SPECIAL ÎN APROPIEREA INSTITUŢIILOR PUBLICE
  8. MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER
  9. EXECUȚIE STAȚII DE EPURARE ZONALE
  10. EXECUȚIA REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE