1/10.01.2020 Aprobarea listelor iniţiale pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) H.G. nr. 784 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii  Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

2/10.01.2020 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale (RENNS) la nivelul comunei BECENI, judeţul Buzău

3/10.01.2020 Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local  al comunei Beceni  -sursa A pe anul 2019

4/17.01.2020 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT BECENI  in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

5/21.01.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală Sat. Gura – Dimienii,com. Beceni”

6/23.01.2020 Acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Vuțoiu Elena

7/23.01.2020 Convocare sedinta ordinara ian.2020

8/28.01.2020 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali Și copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

9/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Vrânceanu Elena

10/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa

11/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Rusu Elena Luminiţa

12/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana

13/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Manea Elena

14/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela

15/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana

16/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela

17/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina

18/28.01.2020 Desemnarea persoanelor cărora le revine obligaţia completării,ţinerii la zi a registrului agricol, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul Agricol Naţional (RAN)

19/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Manole Cristinica

20/29.01.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr. 21/2006

21/31.01.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vuțoiu Elena

22/31.01.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bercaru Dorin Stănel

23/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena

24/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina

25/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Trocaru Valerica

26/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Constantin Silvioara

27/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Carâp Anina

28/31.01.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Baciu Aneta

29/31.01.2020 Promovarea doamnei Doloiu Aurora din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad superior din cadrul biroului financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni în funcția publică de conducere vacantă de șef birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni

30/31.01.2020 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

31/31.01.2020 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

32/12.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bercaru Jana

33/12.02.2020 Aprobarea listelor de suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

34/14.02.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 20.02.2020, ora15:00

35/21.02.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.02.2020 ora 8:30

36/24.02.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Dispensar medical în localitatea Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

37/28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marin Nicolae

38/02.03.2020 Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoan cu handicap grav Ardeleanu Mihaela Gabriela

39/06.03.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Amenajare terenuri de sport” în satele Valea Părului și Gura Dimienii,com. Beceni, jud. Buzău

40/12.03.2020 Constituirea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

41/13.03.2020 Desemnarea responsabilului de caz prevenire din cadrul compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

42/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

43/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

44/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

45/20.03.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.02.2020, ora 8,30

46/25.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

47/25.03.2020 Încetarea activităţii domnului Leonte Sorin Marian din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

48/26.03.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni

49/31.03.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Răileanu Claudia Elena

50/31.03.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cristea Mădălina

51/1.04.2020 Reîncadrarea domnului Baboi Adrian în funcția contractuală de execuție de tehnician cadastru funciar și topograf

52/1.04.2020 Prelungirea suspendării activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

53/10.04.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Baboi Alexandra din funcţia publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – Birou financiar contabil și achiziții publice

54/10.04.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Rotaru Gheorghe

55/14.04.2020 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2020
56/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Carâp Anina în funcţia de tehnician de sistență socială, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

57/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Constantin Silvioara Mădălina în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

58/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Trocaru Valerica în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

59/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina în funcţia de tehnician asistență socială , în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

60/15.04.2020 Reluarea activității doamnei David Valerica Elena în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

61/21.04.2020 Numirea doamnei Vlădășcău Gina în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

62/21.04.2020 Numirea domnului Coșar Octavian Claudiu în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

63/21.04.2020 Încetarea activității doamnei Constantin Silvioara Mădălina din funcția de Expert teme secundare, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

64/23.04.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020 ora 9,00

65/27.04.2020 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru la nivelul comunei Beceni

66/29.04.2020 Desemnarea reprezentanților U.A.T. comuna Beceni, judeţul Buzău, în vederea constituirii, prin Ordin al Prefectului, a comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole

67/29.04.2020 Suspendarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vuțoiu Elena

68/29.04.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bostan Marian

69/29.04.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

70/20.05.2020 Dispozitia 70 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.05.2020 ora 9,00

71/20.05.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

72/25.05.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Anghel Valeriana Oana

73/25.05.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Moise Gheorghe

74/25.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Samoilă Nicolae

75/25.05.2020 Împuternicirea doamnei Vlădășcău Gina, consilier personal al primarului, cu drept de semnătură a documentelor contabile din Serviciului de Salubrizare al comunei Beceni şi specimen de semnătură pentru Trezorerie/Bancă

76/28.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei domnului Samoilă Nicolae

77/28.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei doamnei Grecea Alexandra Grațiela

78/28.05.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială familiei doamnei Zota Ancuța

79/28.05.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privata a comunei Beceni

80/12.06.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Chiriac Nicolae

81/22.06.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Voicu Mariea

82/23.06.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.06.2020 ora 9,00

83/26.06.2020 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2020

84/26.06.2020 Constituirea Comisiei comunei Beceni pentru recensământul populaţiei și locuinţelor din anul 2021

85/30.06.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială familiei d-lui Chiriac Nicolae

86/30.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială familiei d-lui Dinu Costel Daniel

87/30.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială familiei d-nei Morteciu Eugenia

88/30.06.2020 unor drepturi de asistență socială familiei domnului Seceleanu Vasile

89/30.06.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei domnului Chiriac Ionuț

90/01.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Lica Sidonia

91/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Chiriac Dănuț

92/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Goață Adii

93/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Anghel Eugenia

94/9.07.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

95/16.07.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 16.07.2020 ora 9,00

96/15.07.2020 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020

97/22.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ungureanu Ion

98/22.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Tomescu Ana

99/24.07.2020 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena în funcţia de consilier personal al viceprimarului comunei Beceni

100/27.07.2020 Înlocuirea unui membru din comisia de evaluare pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

101/30.07.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Samoilă Cornelia

102/30.07.2020 Modificarea și încetareaunor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Blidaru Nicolae

103/30.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Ciupercă Victoria

104/30.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bucur Gheorghe

105/30.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Tocilă Ricu

106/30.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cristina Elena

107/30.07.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

108/30.07.2020 Încetarea activității doamnei Oncioiu Cosminan Alina din funcţia contractuală de execuție de contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional II, la compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Beceni, judeţul Buzău, prin acordul părților

109/6.08.2020 Desemnarea unui curator special al minorelor Teodorescu Elena -Diana și Teodorescu Ioana -Adela în vederea reprezentării acestora la dezbaterea succesiunii privind pe defunctul lor tată Teodorescu Viorel

110/6.08.2020 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele numitului Dimian Marcel, cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

111/6.08.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 13.08.2020 ora 9,00

112/7.08.2020 Constituirea aparatului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție nr. 9 Beceni

113/12.08.2020 Actualizarea listei destinatarilor finali prevăzuți de art. 3 din OUG nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

114/19.08.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni

115/25.08.2020 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea O.U.G nr. 133/2020 la nivelul Primăriei Beceni, județul Buzău

116/26.08.2020 Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în comuna Beceni în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020

117/31.08.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Iacob Gheorghe

118/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Țiboacă Lucia

119/31.08.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Țiboacă Ion Romică

120/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Petroșel Constantin

121/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Goață Maria

122/31.08.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d -lui Bostan Marian

123/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Modreanu Daniel

124/1.09.2020 Numirea doamnei Stănescu Monica, prin transfer în interesul serviciului, în funcţia publică de execuție de consilier juridic, grad profesional principal, compartiment Juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni, județul Buzău

125/1.09.2020 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

126/4.09.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 11.09.2020 ora 9,00

127/7.09.2020 Organizarea concursului/ examenului pentru ocuparea unor posturi din afara organigramei pentru implementarea proiectului SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” depus in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020

128/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Minculeț Dumitru

129/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Petrache Maria

130/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Olteanu Adriana

131/14.09.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 18.09.2020 ora 9,00

132/17.09.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Popa Stemata

133/17.09.2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Beceni, judetul Buzău, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

134/30.09.2020 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Mamut Ismail cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

135/30.09.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vrabie Cristina Elena

136/30.09.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Moise Dorin

137/30.09.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială penrtu familia doamnei Dimean Cameluța

138/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Suditu Neculai

139/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Țiboacă Georgiana Florentina

140/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Dudău Iosif

141/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Vuțoiu Elena

142/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sanda Marian

143/30.09.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia d-lui Chiriac Nicolae
144/30.09.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia d-nei Ungureanu Lorina Cristina

145/30.09.2020 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

146/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Burlacu Alexandru

147/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Burlacu Alina Elena

148/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bercaru Jana

149/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Michiduță Mariana

150/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Gembășel Lili

151/26.10.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional , centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

152/26.10.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

153/26.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

154/29.10.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Pascu Romică

155/29.10.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Junele Constantin

156/29.10.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Friguraș Carmen Florica

157/29.10.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Petroșel Constantin

158/29.10.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Crețu Alexandru Ionel

159/30.10.2020 Încetarea activităţii domnului Coșar Octavian Claudiu din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

160/30.10.2020 Încetarea activităţii doamnei Vlădășcău Gina din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

161/30.10.2020 Încetarea activităţii doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena din funcţia consilier personal al viceprimarului comunei Beceni

162/2.11.2020 DISPOZITIA 162 DIN 2.11.2020 Stabilirea locurilor de afisaj electoral

163/3.11.2020 Numirea domnului Barbu Valentin în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

164/6.11.2020 Împuternicirea domnului Baboi Adrian, referent contractual în cadrul Primăriei Beceni, cu drept de semnătură a documentelor contabile din Serviciului de Salubrizare al comunei Beceni şi specimen de semnătură pentru Trezorerie/Bancă

165/6.11.2020 Rectificarea bugetului local al Comunei Beceni pe anul 2020

166/9.11.2020 Instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților Primăriei Beceni, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19)

167/16.11.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 23.11.2020, ora 14,00

168/19.11.2020 Acordarea indemnizatiei de insoțitor pentru persoana cu handicap Mamut Ismail

169/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socuială pentru familia d-lui Constanda Ion Athos

170/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socuială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

171/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d -nei Pușcașu Petra

172/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Drăgulin Ion

173/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marin Nicolae

174/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Pascu Romică

175/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bâcâin Constantin

176/19.11.2020 Angajarea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena, pe perioadă determinată, în funcția de Coordonator centru multifuncțional P1 în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

177/23.11.2020 Convocarea Consiliului local Beceni in sedinta extraordinara in data de 27.11.2020 

178/23.11.2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Beceni, judetul Buzău, pentru alegerile palamentare din 6 decembrie 2020

179/24.11.2020 Angajarea doamnei Vlădășcău Gina, pe perioadă determinată, în funcția de expert teme secundare în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

180/25.11.2020 Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă

181/25.11.2020 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni

182/27.11.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Antonescu Constantin

183/2.12.2020 Încetarea activităţii doamnei Rusu Elena Luminița din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

184/4.12.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 11.12.2020 ora 14,00

185/4.12.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni
186/11.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 14.12.2020, ora 9,00

187/11.12.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional , centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

188/11.12.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

189/11.12.2020 Alocarea plajei de numere de înregistrare Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor Beceni, aferentă anului 2021

190/14.12.2020 Desemnarea unui curator special al minorelor Teodorescu Elena -Diana și Teodorescu Ioana -Adela în vederea încheierii unui contract de vânzare cumpărare privind bunurile ce au făcut obiectul certificatului de moștenitor nr. 156 din 18.08.2020 eliberat de SPN Birou Notarial Vasile Victor și Asociații, de pe urma defunctului Teodorescu Viorel

191/14.12.2020 Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al comunei Beceni pentru anul 2020

192/18.12.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 22.12.2020, ora 9,00

193/22.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 23.12.2020, ora 9,00

194/23.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 24.12.2020, ora 9,00

195/28.12.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Isăcilă Robert- Andrei

196/29.12.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Golea Măiță

197/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Bocioancă Dana

198/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Căfădaru Simona Georgiana

199/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Mitrea Daniel

200/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cismaru Daniela

201/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Burlacu Viorica

202/29.12.2020 Numirea domnului Țiboacă Ionel Cătălin în funcția de șef SVSU al comunei Beceni

203/29.12.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr.13 din 21 septembrie 2002 exemplarele I și II privind pe N Gaide Mahmoudou și Duran Alina-Diana

204/31.12.2020 Încetarea activității domnului Baboi Adrian din funcţia contractuală de execuție de tehnician cadastru funciar topograf din cadul Primăriei Beceni

2021

1/4.01.2021 Acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă doamnei Voicu Ramona având funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

2/6.01.2021 Actualizarea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

3/6.01.2021 Desemnarea persoanelor cu atribuţii în derularea activităţilor prevăzute Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2019/2021 la nivelul comunei Beceni

4/8.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Antonescu Constantin

5/12.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Gonțescu Bianca Florentina

6/12.01.2021 Delegarea atribuţiilor domnului Constantin Dumitru Laurențiu având funcţia de viceprimar al comunei Beceni

7/21.01.2021 Desemnarea persoanei care se ocupă cu activitatea de înregistrare şi ţinere a evidenţei petiţiilor

8/21.01.2021 Desemnarea comisiei pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile ca urmare a sesisării unor abateri disciplinare la nivelul Primăriei Beceni

9/21.01.2021 Constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni

10/21.01.2021 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

11/21.01.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021 ora 14,00

12/21.01.2021 Delegarea unor atribuții la nivelul Primăriei comunei Beceni

13/21.01.2021 Stabilirea indemnizaţiei domnului Burlacu Adrian având funcţia de primar al comunei Beceni

14/27.01.2021 Stabilirea indemnizaţiei domnului Constantin Dumitru- Laurenţiu având funcţia de viceprimar al comunei Beceni

15/27.01.2021 Actualizarea Colectivului de sprijin al autorității tutelare și asistență socială de pe lângă Primaria comunei Beceni

16/27.01.2021  Constituirea comisiei de recepție a a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor consumabile

17/27.01.2021 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali si copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

18/27.01.2021

19/27.01.2021 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

20/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Cristea Benone Iulian

21/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Burlacu Viorica

22/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Voicu Traian

23/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Agapie Ion

24/28.01.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Codreanu Nicu

25/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Căfădaru Simona Georgiana

26/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Tocilă Ionel

27/28.01.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Matei Constantin

28/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mândruță Mariana

29/29.01.2021 Încetarea activității doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena din funcţia contractuală de Coordonator centru multifuncțional P1 în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

30/29.01.2021 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional debutant -birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

31/29.01.2021 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

32/29.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Băețelu Florica

33/29.01.2021 Aprobarea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a datei pentru efectuarea acesteia

34/5.02.2021 Stabilirea unor atribuţii în domeniul aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

35/5.02.2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Botea Eliza din funcţia publică de execuție de referent, clasa III, grad superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – compartiment agricol și cadastru

36/5.02.2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Monica din funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – compartiment juridic

37/8.02.2021 Aplicarea unei sanctiuni disciplinare doamnei Carip Anina

38/8.02.2021 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

39/9.02.2021 Actualizarea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni și prelungirea termenului de realizare a verificărilor

40/12.02.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 16.02.2021, ora 8,30 

41/15.02.2021 Numirea doamnei Picu Alecsandra, prin transfer în interesul serviciului, în funcţia publică de execuție de inspector, grad profesional asistent, compartiment agricol și cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni, județul Buzău

42/15.02.2021 Desemnarea domnului Stoica Vasile Luca ca persoană responsabilă cu urmărirea activității de exploatare a unui volum de 2000 m.c. agregate minerale din albia minoră a râului Slănic, comuna Beceni, județul Buzău

43/24.02.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional
44/26.02.2021 Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Căfădaru Vasilica Cerasela

45/1.03.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena

46/1.03.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei Trocaru Valerica Mihaela

47/1.03.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina

48/8.03.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Iova Neculai cu comiciliul în sat Valea Părului, comuna Beceni, județul Buzău

49/8.03.2021 Stabilirea unor atribuții pentru salariații Primăriei Beceni din compartimentul agricol și cadastru în vederea finalizării aplicării Legilor fondului funciar

50/8.03.2021 Desemnarea persoanei cu atribuţii în domeniul completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării datelor

51/8.03.2021 Delegarea atribuţiilor privind înregistrarea contractelor de arendare

52/8.03.2021 Numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Popa Porumboiu Adriana Elena, consilier, clasa I, grad profesional debutant

53/8.03.2021 Desemnarea persoanei responsabil cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru la nivelul comunei Beceni

54/8.03.2021 Actualizarea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

55/8.03.2021 Constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Beceni, județul Buzău

56/8.03.2021 Desemnarea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Beceni

57/8.03.2021 Numirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/ managerial (SCIM) la nivelul Primăriei comunei Beceni

58/9.03.2021 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă nr. 484/6.03.2019 încheiat între doamna Carâp Anina și Primăria comunei Beceni

59/17.03.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familiile cu domiciliul in localitatea Beceni, judetul BUZAU

60/18.03.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 25.03.2021 ora 9,00 

Dispozitia 79 din 9.04.2021

61/19.03.2021 Încetarea activității doamnei Trocaru Valerica Mihaela din funcţia de expert recrutare și selecție grup țintă in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

62/19.03.2021 Încetarea activității doamnei Vlădășcău Gina din funcţia de expert teme secundare in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

63/19.03.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

64/19.03.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina având funcţia de tehnician asistență socială in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

65/19.03.2021 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

66/24.03.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Iova Neculai

67/24.03.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Joița Veta

68/31.03.2021 Stabilirea unor atribuții de serviciu în sarcina viceprimarului comunei Beceni

69/31.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Crețu Gheorghiță

70/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Samoilă Nicolae

71/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Cristea Benone Iulian

72/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Vuțoiu Nicușor

73/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Budui Dumitru Daniel

74/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Olteanu Adriana Elena

75/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Nica Georgeta

76/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sanda Marian

77/31.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Lungu Aurel

78/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Horhocea Georgel Marian

79/9.04.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de13.04.2021 ora 9,00

80/9.04.2021 Constituirea comisiei de verificare a calității executării lucrărilor de construcții la obiectivele de interes public de pe raza comunei Beceni, realizate în cadrul Proiectului „SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim!”

81/9.04.2021 pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021

82/14.04.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Crăciun Iulian Ștefan

83/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Cojocaru Gabriel

84/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Radu Elena

85/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Baciu Aneta

86/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Anghel Eugenia

87/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Cristea Benone Iulian

88/15.04.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021 ora 14,00

89/21.04.2021 Actualizarea comisiei de selecţionare a arhivei din cadrul Primăriei comunei Beceni

90/21.04.2021 Reluarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina de funcţia tehnician asistență socială, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

91/21.04.2021 Reluarea activității doamnei David Valerica Elena de funcţia Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

92/21.04.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

93/21.04.2021 Încetarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina din funcţia de tehnician asistență socială in cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, la expirarea termenului contractul individual de muncă

94/21.04.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

95/26.04.2021 Constituirea unui grup de lucru la nivelul comunei Beceni în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Beceni, judetul Buzău pentru perioada 2021-2027

96/26.04.2021 Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Coșar Constantin

97/27.04.2021 Încadrarea doamnei Ardeleanu Elena în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap Ardeleanu Adrian și încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Ardeleanu Adrian

98/27.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Petrache Elena

99/28.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Ene Ionuț Cristian

100/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Junele Constantin

101/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Blidaru Nicolae

102/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Guiu Vasile

103/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Codreaniu Nicu

104/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Dimian Georgeta

105/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d- Lui Chiriac Nicolae

106/28.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Oceanu Mariana

107/28.04.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cristea Mădălina

108/28.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sandu Gheorghe

109/28.04.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Apostu Loredana Elena

110/5.05.2021 Desemnarea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice amenzile contraventionale în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în comuna Beceni

111/17.05.2021 Aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

112/20.05.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021 ora 14,00

113/25.05.2021 Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă

114/28.05.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Samoilă Cornelia

115/28.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Anghel Maria

116/28.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Zota Iuliean

117/28.05.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mânzăleanu Emilia Steliana

118/28.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Căfădaru Simona Georgiana

119/28.05.2021 Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Aldoiu Mihai

120/16.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Bercaru Gabriel

121/16.06.202 Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al al primarului comunei Beceni şi constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a eventualelor contestaţii

122/22.05.2021 Desemnarea angajaților Primăriei Beceni în vederea efectuării verificărilor şi constatărilor necesare pentru identificarea imobilelor neîngrijite din comuna Beceni
123/22.06.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 29.06.2021 ora 10,00

124/22.06.2021 Rectificarea bugetului local al Comunei Beceni pe anul 2021

125/23.06.2021 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional, centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

126/23.06.2021 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău

127/23.06.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Zaharia Maria cu comiciliul în sat Izvoru Dulce, comuna Beceni, județul Buzău

128/25.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Dan Bogdan Marian

129/25.06.2021 Modificarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional, centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

130/25.06.2021 Modificarea comisiei de recepţie comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

131/30.06.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Bocioancă Dana Ionela

132/30.06.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Muscalu Mihaela

133/30.06.2021 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT Beceni în vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

134/1.07.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Zaharia Maria

135/5.07.2021 Desemnarea domnului Țiboacă Ionel Cătălin, referent în cadrul Primăriei comunei Beceni, în funcţia de agent de inundatii

136/14.07.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 21.07.2021 ora 15,00

137/16.07.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Zota Petre

138/22.07.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Ungureanu Nicolae

139/22.07.2021 Încadrarea doamnei Enache Maria în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap Tocilă Eugenia și încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Tocilă Eugenia

140/2.08.2021 Promovarea în grad profesional a doamnei Luca Claudia Laura din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad principal, în funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, grad superior

141/2.08.2021 Promovarea în grad profesional a doamnei Picu Alecsandra din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad asistent, în funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, grad principal

142/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Achiotan Petru Marius

143/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Porumboiu Lucian Florin

144/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Petcu Valerică

145/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Pârvu Cornelia

146/5.08.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

147/10.08.2021 Rectificarea actului de naștere nr.57 din 20 septembrie 1954 exemplarele I și II privind pe BEREANDRĂ FLOAREA

148/12.08.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 16.08.2021, ora 9,00

149/24.08.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în ordinară în data de 31.08.2021 ora 15,00