———————————————- 2023 ——————————————-

1/5.01.2023 Numirea doamnei Dohotaru Adriana Doina ca funcționar public definitiv în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional asistent – Compartiment Agricol și cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei BeceniNumirea doamnei Dohotaru Adriana Doina ca funcționar public definitiv în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional asistent – Compartiment Agricol și cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

2/5.01.2023 Numirea domnului Gavrilă Alexandru Valentin în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

3/5.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Manole Cristinica, având funcţia contractuală de execuție de bibliotecar, tr.I, în cadrul Bibliotecii comunale BeceniMajorarea salariului de bază al d-nei Manole Cristinica, având funcţia contractuală de execuție de bibliotecar, tr.I, în cadrul Bibliotecii comunale Beceni

4/6.01.2023 Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Beceni – sursa A și deficitului secţiunii de funcționare a bugetului local – sursa E pe anul 2022Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Beceni – sursa A și deficitului secţiunii de funcționare a bugetului local – sursa E pe anul 2022

5/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Ardeleanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Ardeleanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

6/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-lui Băilă Bogdan Constantin, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-lui Băilă Bogdan Constantin, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

7/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Ciurcanu Petronela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Ciurcanu Petronela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

8/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

9/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Blîndu Monica, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Blîndu Monica, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

10/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Vrînceanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Vrînceanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

11/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

12/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

13/11.01.2023 Majorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapMajorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

14/11.01.2023 majorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicapmajorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

15/11.01.2023 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali Și copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legalStabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali Și copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

16/11.01.2023 Constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Beceni

17/17.01.2023 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT BECENI în vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

18/17.01.2023 Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al al primarului comunei Beceni, constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a eventualelor contestaţii

19/17.01.2023 Actualizarea listelor suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si de produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

20/18.01.2023 Constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni

21/25.01.2023 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 31.01.2023 ora 14,00

22/26.01.2023 Desemnarea unui curator special al minorului Dobroiu Florin Octavian la dezbaterea succesiunii privind pe defunctul său tată, Dobroiu Valentin

23/26.01.2023 Desemnarea unui curator special al minorului Dobroiu Florin Octavian pentru a-l reprezenta la încheierea unei Promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare având ca obiect dreptul indiviz de proprietate ce i se cuvine de pe urma defunctului său tată, Dobroiu Valentin

24/31.01.2023 Acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Ungureanu Alexandru Gabriel

25/31.01.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Păltineanu Selena

26/31.01.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Fătu Nicușor

27/31.01.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Ciociu Ion

28/31.01.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Zota Maria

29/31.01.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Călugăru Vasile

30/8.02.2023 Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de guard din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni, judeţul Buzău

31/9.02.2023 Acordarea unui ajutor de urgență

32/9.02.2023 Acordarea unui ajutor de urgență

33/10.02.2023 Încetarea activității domnului Marcu Viorel din funcţia contractuală de șofer din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

34/21.02.2023 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 27.02.2023 ora 14,00

35/23.02.2023 Desemnarea unui curator special al minorului Dobroiu Florin Octavian pentru a-l reprezenta la încheierea unei Promisiuni bilaterale de vânzare cumpărare

36/28.02.2023 Desemnarea unui curator special al minorei Răducan Mihaela-Elena la dezbaterea succesiunii privind pe defunctul său tată, Răducan Petre și la încheierea unui act de partaj voluntar

37/28.02.2023 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Blîndu Ion

38/28.02.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Sanda Marian

39/28.02.2023 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului sandu Maria Ramona

40/28.02.2023 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Breazu Florin

41/1.03.2023 Promovarea în grad profesional a doamnei Motoșcă Ramona din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad principal, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad superior

42/1.03.2023 Promovarea în grad profesional a doamnei David Marilena din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad asistent, în funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, grad principal

43/1.03.2023 Promovarea în grad profesional a doamnei Porumboiu Elena din funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad asistent, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad principal

44/1.03.2023 Promovarea în grad profesional a doamnei Gherghilescu Călinuţa din funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad asistent, în funcţia publică de execuţie referent, clasa III, grad principal

45/1.03.2023 Promovarea în grad profesional a domnului Guțeniuc Mihai Ionuț din funcţia publică de execuţie de polițist local, clasa III, grad asistent, în funcţia publică de execuţie polițist local, clasa III, grad principal

46/2.03.2023 Acordarea indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Guliman Denis Constantin

47/2.03.2023 Acordarea unui ajutor de urgență

48/7.03.2023 Angajarea doamnei Stemate Steluța în funcţia contractuală de execuție de guard din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

49/8.03.2023 Modificarea dreptului la stimulent educational

50/14.03.2023 Desemnarea unui curator special al minorei Niță Larisa Elena la dezbaterea succesiunii privind pe defunctul său tată, Niță Cristinel

51/14.03.2023 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 15.03.2023, ora 8,30

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————- 2022 ——————————————-

1/3.01.2022 Angajarea domnului Bercaru Cornel, pe perioadă nedeterminată, în funcția de muncitor necalificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

2/3.01.2022 Angajarea domnului Mitrea Daniel, pe perioadă nedeterminată, în funcția de muncitor necalificat în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

3/3.01.2022 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali și copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

4/3.01.2022 Numirea doamnei Dohotaru Adriana Doina în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional debutant – Compartimentul Agricol și cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

5/3.01.2022 Numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Dohotaru Adriana Doina

6/4.01.2022 Constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente Proiectului „Reabilitare și modernizare Scoala primară Florești din comuna Beceni, jud Buzau în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”

7/7.01.2022 Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă

8/8.01.2022 Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Beceni -sursa E pe anul 2021

9/10.01.2022 Stabilirea procedurii de constituire a comisiei paritare în cadrul Primăriei comunei Beceni

10/10.01.2022 Încetarea activității doamnei Jalbă Mirela Georgiana din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

11/14.01.2022 Constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni

12/14.01.2022 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

13/18.01.2022 Acordarea unui ajutor de urgentă

14/21.01.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 31.01.2022 ora 14.00 

15/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Vrânceanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

16/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

17/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

18/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Manea Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

19/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

20/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

21/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

22/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

23/26.01.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Ardeleanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

24/31.01.2022 Aprobarea procedurilor, registrelor si formularelor de lucru pentru Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii Beceni

25/31.01.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Anastase Gheorghe

26/31.01.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Masă Elena Luminița

27/31.01.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Vrabie Cristina Elena

28/31.01.2022 încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Jingoiu Catrina

29/31.01.2022 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili din comuna Beceni pentru perioada ianuarie 2022- martie 2022

30/1.02.2022 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena ca funcționar public definitiv în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional asistent -birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

31/3.02.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 8.02.2022, ora 14,00

32/7.02.2022 Constituirea comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni, județul Buzău

33/7.02.2022 Stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul Primariei comunei Beceni

34/7.02.2022 Suspendarea contractului individual de muncă al domnului Barbu Valentin, pe perioada concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani

35/9.02.2022 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 10.02.2022, ora 15,00

36/11.02.2022 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Joița Veta

37/11.02.2022 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena în funcţia de consilier de etică din cadrul Primariei comunei Beceni

38/11.02.2022 Aprobarea Codului de conduita etica al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Beceni

39/21.02.2022 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

40/21.02.2022 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Macovei Ioana

41/21.02.2022 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Buzăianu Lucia

42/21.02.2022 acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ungureanu Natalia

43/21.02.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de de 28.02.2022, ora 14,00

44/24.02.2022 Desemnarea unei comisii din cadrul Primăriei comunei Beceni în vederea verificării realizării serviciilor care fac obiectul contractului de prestare „Servicii de îmbunătățire a condițiilor de locuit, pentru 15 gospodării –igienizare” cod CPV 90911000-6- Servicii de curățare a locuințelor, a construcțiilor și a ferestrelor, pentru proiectul „Șansă pentru BECENI – Împreună reușim”POCU/140/4/2/114909

45/24.02.2022 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

46/24.02.2022 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

47/24.02.2022 Acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena având funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

48/25.02.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Jalbă Ecaterina

49/25.02.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Hăhăianu Voica

50/25.02.2022 Încetarae unor drepturi de asistență socială pentru familia D-lui Blidaru Nicolae

51/25.02.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Codreanu Nicu

52/25.02.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bostan Marian

53/25.02.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mândruță Daniela

54/25.02.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Agapie Ion

55/25.02.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Mușat Gheorghe

56/25.02.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Bătrînu Titiana

57/1.03.2022 Numirea doamnei Jalbă Mirela Georgiana în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

58/2.03.2022 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Mînzală Toader

59/4.03.2022 Stabilirea punctelor de lucru și a programului de funcționare pentru autorecenzarea asistată, în perioada 14 martie-15 mai 2022

60/11.03.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

61/11.03.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

62/14.03.2022 Constituirea comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Beceni

63/21.03.2022 Desemnarea persoanei responsabile cu supravegherea executării obligaţiei de prestare a unei munci neremunerate în folosul comunităţii impusă de procuror în cazul dispunerii renunţării la urmărirea penală

64/21.03.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

65/22.03.2022 Modificarea unor drepturi de asistenta sociala

66/22.03.2022 Modificarea dreptului la stimulentul educational

67/23.03.2022 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2022

68/24.03.2022 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară în data de 30.03.2022, ora 14,00

69/29.03.2022 Stabilirea unor atribuții pentru salariații Primăriei Beceni din compartimentul agricol și cadastru în vederea finalizării aplicării Legilor fondului funciar

70/31.03.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Popa Ion

71/31.03.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Căfădaru Simona Mariana

72/31.03.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Beldiman Ionuț Marius

73/31.03.2022 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia domnului Beldiman Ionuț Marius

74/31.03.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

75/31.03.2022 Angajarea doamnei Blîndu Monica în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

76/31.03.2022 Stabilirea perioadei de depunere a cererilor pentru închirierea, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pășune din proprietatea privată a comunei Beceni, a comisiei pentru analiza cererilor şi de soluţionare a eventualelor contestații

77/31.03.2022 Stabilirea datei licitației și desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor bunuri aflate în proprietatea publică/privată a comunei Beceni

78/31.03.2022 Actualizarea Colectivului de sprijin al autoritatii tutelare si asistenta sociala de pe langa Primaria comunei Beceni

79/13.04.2022 Convocarea de îndată a Consiliului local în ședință extraordinară în data de 13.04.2022, ora 12,00

80/15.04.2022 Incetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Masă Elena Luminița

81/15.04.2022 Recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam d-nei Olteanu Adriana Elena

82/15.04.2022 Recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Bidaru Nicolae

83/19.04.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în ședință ordinară în data de 26.04.2022, ora 10,00

84/27.04.2022 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2022

85/29.04.2022 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Coșar Constantin cu domiciliul în sat Cărpiniștea, comuna Beceni, județul Buzău

86/29.04.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Bostan Marian

87/29.04.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Blându Ion

88/29.04.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Bostan Marian

89/29.04.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

90/04.05.2022 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT BECENI în vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

91/9.05.2022 Desemnarea comisiei de recepţie a lucrărilor de reparație a străzilor cuprinse în HG nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

92/10.05.2022 Actualizarea listelor suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

93/12.05.2022 Constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente Proiectului „Reabilitare și modernizare Scoala primară Beceni din comuna Beceni, jud Buzau în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare”

94/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Bostan Ion

95/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-nei Boza Giusepina

96/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-nei Cioricaru Ruxanda

97/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Cristea Ștefan

98/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-nei Lica Liliana

99/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-lui Măcreanu Radu

100/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-nei Mușat Ioana

101/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-nei Țiboacă Ioana

102/12.05.2022 Încetarea și recuperarea unor drepturi de asistență socială de la fam. d-nei Samoilă Cornelia

103/16.05.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

104/19.05.2022 Desemnarea domnului Constantin Dumitru Laurențiu, viceprimar al comunei Beceni, în calitate de persoană responsabilă cu obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ de pe raza comunei Beceni și pentru sediul Primăriei Beceni

105/23.05.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.05.2022 ora 14,00

106/25.05.2022 Actualizarea listelor suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

107/31.05.2022 Acordarea unui ajutor de urgență
108/31.05.2022 Încadrarea d-lui Băilă Bogdan Constantin în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Burlacu Alina Elena și încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap grav Burlacu Alina Elena

109/31.05.2022 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Nedelcu Ștefan

110/31.05.2022 Încetarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-lui Popa Gheorghe

111/31.05.2022 Încetarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-nei Brăescu Elena Roxana

112/31.05.2022 Încetarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-nei Verde Elena

113/31.05.2022 Încetarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-nei Bocioancă Dana Ionela

114/31.05.2022 Încetarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-nei Ivan Cristina Elena

115/31.05.2022 Modificarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-lui Guiu Vasile

116/31.05.2022 Stabilirea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-nei Cristina Elena

117/31.05.2022 Încetarea/modificarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-lui Ungureanu Adrian Nicușor

118/31.05.2022 Modificarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-lui Dedu Ion

119/31.05.2022 Modificarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-lui Bălbărău Vasile

120/31.05.2022 Repunerea în plată a unor drepturi de asistență socială fam. d-nei Samoilă Cornelia

121/31.05.2022 Modificarea unor drepturi de asistentă socială pentru fam. d-lui Iordăchiță Gheorghe

122/3.06.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 07.06.2022 ora 14,00

123/3.06.2022 Prelungirea prelungirea suspendării activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

124/7.06.2022 Aprobarea Planului de integritate si desemnarea coordonatorului si a persoanelor responsabile pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei Beceni, județul Buzău

125/7.06.2022 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Moșescu Vișa

126/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dlui Bostan Ion și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

127/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei Cioricaru Ruxanda și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

128/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei Boza Giusepina Gabriela și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

129/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei Lica Liliana și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

130/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei Mușat Ioana și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

131/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dlui Cristea Ștefan și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

132/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dlui Măcreanu Radu și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

133/16.06.2022 Reluarea plății unor drepturi de asistenta sociala pentru familia dnei Țiboacă Ioana și încetarea recuperării sumelor reprezentând suplimentul pentru energie

134/20.06.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 27.06.2022 ora 9,00

135/29.06.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 5.07.2022 ora 14,00

136/30.06.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cristina Elena

137/30.06.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

138/30.06.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Păvăloiu Sorin

139/30.06.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Păvăloiu Nicolae

140/30.06.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marcu Gheorghe

141/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Ţiboacă Ionel Cătălin

142/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Gherghilescu Călinuţa

143/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Picu Alecsandra

144/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Dohotaru Adriana Doina

145/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Jalbă Constantin

146/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Voicu Ramona

147/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei David Marilena

148/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena

149/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Porumboiu Elena

150/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Guțeniuc Mihai Ionuț

151/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Pârvu Mirela

152/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Luca Laura Claudia

153/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Găinușă Felicia

154/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Jalbă Mirela Georgiana

155/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Leu Daniela

156/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Marcu Viorel

157/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Toșu Dumitru

158/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Stoica Vasile Luca

159/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Gonțescu Adelin Ionuț

160/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Mitrea Daniel

161/30.06.2022 Stabilirea salariului de bază lunar al domnului Bercaru Cornel

162/4.07.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

163/4.07.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

164/11.07.2022 Desemnarea unui curator special al minorului Badea Cristian Andrei în vederea încheierii unui contract de donație

165/18.07.2022 Desemnarea reprezentanților U.A.T. comuna Beceni, judeţul Buzău, în vederea constituirii, prin Ordin al Prefectului, a comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole

166/22.07.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 29.07.2022 ora 9,00

167/22.07.2022 Împuternicirea reprezentantului primarului pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 în comuna Beceni pentru persoanele care refuză recenzarea

168/29.07.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Samoilă Constantin Marius

169/29.07.2022 Incetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Tocilă Ricu

170/29.07.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Blidaru Ion Iulius

171/29.07.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Anastase Gheorghe

172/29.07.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Cristina Aurel

173/29.07.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Ungureanu Lorina Cristina(ASF)

174/29.07.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Ungureanu Lorina Cristina(SE)

175/29.07.2022 Reluarea activității activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

176/12.08.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 16.08.2022, ora 10,00

177/17.08.2022 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap grav Bocu Ioana

178/17.08.2022 desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Cojocaru Lenuța Doinița

179/17.08.2022 Incetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Burlacu Viorica

180/17.08.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mînzăleanu Emilia Steliana

181/17.08.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Stoian Valentin

182/17.08.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bostan Marian

183/25.08.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în ședință ordinară în data de 31.08.2022

184/31.08.2022 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ungureanu Natalia

185/31.08.2022 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Flueraru Rada

186/31.08.2022 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Bocu Ioana

187/31.08.2022 Încadrarea d-nei Ciurcanu Petronela în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Cordonașu Kevin -Nicolas

188/31.08.2022 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena din funcţia publică de execuție consilier, grad profesional asistent -birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

189/31.08.2022 Încetarea activității doamnei Leu Daniela din funcţia contractuală de guard din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

190/31.08.2022 Acordarea unui ajutor de urgentă

191/31.08.2022 Majorarea salariului doamnei Manole Cristinica – bibliotecar în cadrul Bibliotecii comunale Beceni

192/31.08.2022 Avansarea doamnei Jalbă Ligia la gradația 5

193/2.09.2022 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în ședință extraordinară în data de 5.09.2022

194/2.09.2022 Desemnarea responsabilului cu Registrul de riscuri in cadrul Primariei comunei Beceni, constituirea echipei de gestionare a riscurilor la nivelul Primăriei Beceni și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

195/7.09.2022 Aprobarea Regulamentului privind organizarea evidenţei, circuitul documentelor şi folosirea sigiliului şi ştampilelor la nivelul Primăriei Comunei Beceni

196/8.09.2022 Desemnarea responsabilului de caz prevenire din cadrul Centrului pentru Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii Beceni

197/8.09.2022 Desemnarea coordonatorului Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii Beceni

198/8.09.2022 Aprobarea Planului de dezvoltare instituțională -Proiect instituțional propriu 2022 – 2026-pentru Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii Beceni

199/8.09.2022 Aprobarea Planului Anual de acțiune pentru anul 2022 al Centrului de Consiliere și sprijin pentru părinți și copii Beceni

200/8.09.2022 Desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal și aprobarea Politicii de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Centrului pentru Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi Beceni

201/16.09.2022 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Construire trecere pietonală parțial carosabilă peste pârâul Slănic in zona Lunca Morii, ce face legătura dintre satul Valea Părului și satul Cărpiniștea, comuna Beceni, județul Buzău”

202/16.09.2022 Constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Modernizare strada Pietriș (DS 46), comuna Beceni, județul Buzău”

203/20.09.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 27.09.2022 ora 14,00

204/20.09/2022 Desemnarea unui curator special al minorului Papazisssu Theodor- Andrei la dezbaterea succesiunii privind pe defuncta sa soră, Papazissu Iulia-Alexandra

205/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

206/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

207/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Blîndu Monica, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

208/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-neiVrînceanu Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

209/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

210/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

211/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

212/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

213/27.09.2022 Majorarea salariului de bază al d-nei Manea Elena, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

214/27.09.2022 Aprobarea procedurilor operaționale la nivelul Primăriei comunei Beceni, județul Buzău – compartiment ubanism

215/27.09.2022 Desemnarea persoanei responsabil cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru la nivelul comunei Beceni

216/30.09.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Diacănu Ion

217/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Anița Stela

218/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Baciu Aneta

219/30.09.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Moise Dorin

220/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Alexe Ștefănuț

221/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bercaru Mihai

222/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mamut Ana Zenovia

223/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Guiu Vasile

224/30.09.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Băețelu Elena Alina

225/30.09.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d- lui Dragomir Dănuț Ion

226/30.09.2022 Acordarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Marin Beatrice Marilena

227/3.10.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

228/14.10.2022 Acordarea unui ajutor de urgență

229/14.10.2022 Stabilirea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul Primariei comunei Beceni

230/19.10.2022 Încetarea activității doamnei Mihalcea Andreea Georgiana din funcţia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

231/24.10.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 31.10.2022 ora 14,00 

232/26.10.2022 Constituirea comisiei pentru verificarea faptică a obiectivelor de investiții realizate în perioada 2019-2021

233/31.10.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bratosin Ionuț Răzvan

234/31.10.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Ploscaru Florinel Dorinel

235/31.10.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Cristina Aurel

236/31.10.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bâcâin Constantin

237/2.11.2022 Modificarea componenței comisiei pentru verificarea faptică a obiectivelor de investiții realizate în perioada 2019-2021

238/17.11.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 24.11.2022 ora 14,00

239/21.11.2022 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili din comuna Beceni care au depus cereri între 01.10.2022-20.11.2022

240/21.11.2022 Rectificarea actului de deces nr.10 din 24.02.2022 exemplarele I și II privind pe ONCIU DUMITRU

241/24.11.2022 Constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente Proiectului „Construire sediu primărie, comuna Beceni, Jud Buzau”

242/28.11.2022 Încetarea activității doamnei Manea Elena din funcţia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

243/28.11.2022 Încetarea plății indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Nedelcu Ștefan

244/28.11.2022 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Manea Cristina Roxana

245/29.11.2022 Aprobarea procedurilor, registrelor si formularelor de lucru pentru Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinți si Copii Beceni

246/29.11.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bercaru Mihai

247/29.11.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Alexe Ștefănuț

248/29.11.2022 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Răileanu Claudia

249/29.11.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Stoian Maria Crina

250/29.11.2022 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Codreanu Nicu

251/29.11.2022 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Vlădășcău Viorica

252/29.11.2022 Recuperarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cârcei Ioana

253/9.12.2022 Actualizarea listelor suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

254/9.12..2022 Numirea doamnei Găinușă Felicia ca funcționar public definitiv în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional asistent -Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

255/9.12.2022 Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al comunei Beceni pentru anul 2022

256/12.12.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 16.12.2022, ora 9,00

257/12.12.2022 Numirea doamnei Găinușă Felicia în funcţia de consilier de etică din cadrul Primariei comunei Beceni

258/12.12.2022 Alocarea plajei de numere de înregistrare Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor Beceni, aferentă anului 2023

259/14.12.2022 Actualizarea componenței unor comisii din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Beceni

260/14.12.2022 Desemnarea persoanelor împuternicite din cadrul S.P.C.L.E.P Beceni să desfăşoare activităţi specifice de identificare şi punere în legalitate a cetăţenilor români de etnie rromă

261/14.12.2022 Desemnarea persoanelor împuternicite din cadrul S.P.C.L.E.P Beceni să desfăşoare activităţi specifice de identificare şi punere în legalitate a cetăţenilor români de etnie rromă

262/14.12.2022 Încetarea plății indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Coșar Constantin

263/15.12.2022 Acordarea unui ajutor de urgentă

264/19.12.2022 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 20.12.2022, ora 9,00

265/21.12.2022 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de de 27.12.2022, ora 14,00

 

 

 

 

 

 

 

———————————————-  PRECEDENTE ——————————————-

1/10.01.2020 Aprobarea listelor iniţiale pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) H.G. nr. 784 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii  Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

2/10.01.2020 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale (RENNS) la nivelul comunei BECENI, judeţul Buzău

3/10.01.2020 Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local  al comunei Beceni  -sursa A pe anul 2019

4/17.01.2020 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT BECENI  in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

5/21.01.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală Sat. Gura – Dimienii,com. Beceni”

6/23.01.2020 Acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Vuțoiu Elena

7/23.01.2020 Convocare sedinta ordinara ian.2020

8/28.01.2020 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali Și copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

9/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Vrânceanu Elena

10/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa

11/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Rusu Elena Luminiţa

12/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana

13/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Manea Elena

14/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela

15/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana

16/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela

17/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina

18/28.01.2020 Desemnarea persoanelor cărora le revine obligaţia completării,ţinerii la zi a registrului agricol, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul Agricol Naţional (RAN)

19/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Manole Cristinica

20/29.01.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr. 21/2006

21/31.01.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vuțoiu Elena

22/31.01.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bercaru Dorin Stănel

23/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena

24/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina

25/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Trocaru Valerica

26/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Constantin Silvioara

27/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Carâp Anina

28/31.01.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Baciu Aneta

29/31.01.2020 Promovarea doamnei Doloiu Aurora din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad superior din cadrul biroului financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni în funcția publică de conducere vacantă de șef birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni

30/31.01.2020 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

31/31.01.2020 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

32/12.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bercaru Jana

33/12.02.2020 Aprobarea listelor de suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

34/14.02.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 20.02.2020, ora15:00

35/21.02.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.02.2020 ora 8:30

36/24.02.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Dispensar medical în localitatea Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

37/28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marin Nicolae

38/02.03.2020 Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoan cu handicap grav Ardeleanu Mihaela Gabriela

39/06.03.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Amenajare terenuri de sport” în satele Valea Părului și Gura Dimienii,com. Beceni, jud. Buzău

40/12.03.2020 Constituirea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

41/13.03.2020 Desemnarea responsabilului de caz prevenire din cadrul compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

42/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

43/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

44/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

45/20.03.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.02.2020, ora 8,30

46/25.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

47/25.03.2020 Încetarea activităţii domnului Leonte Sorin Marian din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

48/26.03.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni

49/31.03.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Răileanu Claudia Elena

50/31.03.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cristea Mădălina

51/1.04.2020 Reîncadrarea domnului Baboi Adrian în funcția contractuală de execuție de tehnician cadastru funciar și topograf

52/1.04.2020 Prelungirea suspendării activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

53/10.04.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Baboi Alexandra din funcţia publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – Birou financiar contabil și achiziții publice

54/10.04.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Rotaru Gheorghe

55/14.04.2020 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2020
56/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Carâp Anina în funcţia de tehnician de sistență socială, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

57/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Constantin Silvioara Mădălina în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

58/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Trocaru Valerica în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

59/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina în funcţia de tehnician asistență socială , în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

60/15.04.2020 Reluarea activității doamnei David Valerica Elena în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

61/21.04.2020 Numirea doamnei Vlădășcău Gina în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

62/21.04.2020 Numirea domnului Coșar Octavian Claudiu în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

63/21.04.2020 Încetarea activității doamnei Constantin Silvioara Mădălina din funcția de Expert teme secundare, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

64/23.04.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020 ora 9,00

65/27.04.2020 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru la nivelul comunei Beceni

66/29.04.2020 Desemnarea reprezentanților U.A.T. comuna Beceni, judeţul Buzău, în vederea constituirii, prin Ordin al Prefectului, a comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole

67/29.04.2020 Suspendarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vuțoiu Elena

68/29.04.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bostan Marian

69/29.04.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

70/20.05.2020 Dispozitia 70 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.05.2020 ora 9,00

71/20.05.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

72/25.05.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Anghel Valeriana Oana

73/25.05.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Moise Gheorghe

74/25.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Samoilă Nicolae

75/25.05.2020 Împuternicirea doamnei Vlădășcău Gina, consilier personal al primarului, cu drept de semnătură a documentelor contabile din Serviciului de Salubrizare al comunei Beceni şi specimen de semnătură pentru Trezorerie/Bancă

76/28.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei domnului Samoilă Nicolae

77/28.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei doamnei Grecea Alexandra Grațiela

78/28.05.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială familiei doamnei Zota Ancuța

79/28.05.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privata a comunei Beceni

80/12.06.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Chiriac Nicolae

81/22.06.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Voicu Mariea

82/23.06.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.06.2020 ora 9,00

83/26.06.2020 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2020

84/26.06.2020 Constituirea Comisiei comunei Beceni pentru recensământul populaţiei și locuinţelor din anul 2021

85/30.06.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială familiei d-lui Chiriac Nicolae

86/30.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială familiei d-lui Dinu Costel Daniel

87/30.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială familiei d-nei Morteciu Eugenia

88/30.06.2020 unor drepturi de asistență socială familiei domnului Seceleanu Vasile

89/30.06.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei domnului Chiriac Ionuț

90/01.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Lica Sidonia

91/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Chiriac Dănuț

92/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Goață Adii

93/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Anghel Eugenia

94/9.07.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

95/16.07.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 16.07.2020 ora 9,00

96/15.07.2020 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020

97/22.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ungureanu Ion

98/22.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Tomescu Ana

99/24.07.2020 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena în funcţia de consilier personal al viceprimarului comunei Beceni

100/27.07.2020 Înlocuirea unui membru din comisia de evaluare pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

101/30.07.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Samoilă Cornelia

102/30.07.2020 Modificarea și încetareaunor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Blidaru Nicolae

103/30.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Ciupercă Victoria

104/30.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bucur Gheorghe

105/30.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Tocilă Ricu

106/30.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cristina Elena

107/30.07.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

108/30.07.2020 Încetarea activității doamnei Oncioiu Cosminan Alina din funcţia contractuală de execuție de contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional II, la compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Beceni, judeţul Buzău, prin acordul părților

109/6.08.2020 Desemnarea unui curator special al minorelor Teodorescu Elena -Diana și Teodorescu Ioana -Adela în vederea reprezentării acestora la dezbaterea succesiunii privind pe defunctul lor tată Teodorescu Viorel

110/6.08.2020 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele numitului Dimian Marcel, cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

111/6.08.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 13.08.2020 ora 9,00

112/7.08.2020 Constituirea aparatului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție nr. 9 Beceni

113/12.08.2020 Actualizarea listei destinatarilor finali prevăzuți de art. 3 din OUG nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

114/19.08.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni

115/25.08.2020 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea O.U.G nr. 133/2020 la nivelul Primăriei Beceni, județul Buzău

116/26.08.2020 Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în comuna Beceni în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020

117/31.08.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Iacob Gheorghe

118/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Țiboacă Lucia

119/31.08.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Țiboacă Ion Romică

120/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Petroșel Constantin

121/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Goață Maria

122/31.08.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d -lui Bostan Marian

123/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Modreanu Daniel

124/1.09.2020 Numirea doamnei Stănescu Monica, prin transfer în interesul serviciului, în funcţia publică de execuție de consilier juridic, grad profesional principal, compartiment Juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni, județul Buzău

125/1.09.2020 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

126/4.09.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 11.09.2020 ora 9,00

127/7.09.2020 Organizarea concursului/ examenului pentru ocuparea unor posturi din afara organigramei pentru implementarea proiectului SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” depus in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020

128/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Minculeț Dumitru

129/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Petrache Maria

130/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Olteanu Adriana

131/14.09.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 18.09.2020 ora 9,00

132/17.09.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Popa Stemata

133/17.09.2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Beceni, judetul Buzău, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

134/30.09.2020 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Mamut Ismail cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

135/30.09.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vrabie Cristina Elena

136/30.09.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Moise Dorin

137/30.09.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială penrtu familia doamnei Dimean Cameluța

138/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Suditu Neculai

139/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Țiboacă Georgiana Florentina

140/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Dudău Iosif

141/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Vuțoiu Elena

142/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sanda Marian

143/30.09.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia d-lui Chiriac Nicolae
144/30.09.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia d-nei Ungureanu Lorina Cristina

145/30.09.2020 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

146/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Burlacu Alexandru

147/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Burlacu Alina Elena

148/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bercaru Jana

149/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Michiduță Mariana

150/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Gembășel Lili

151/26.10.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional , centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

152/26.10.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

153/26.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

154/29.10.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Pascu Romică

155/29.10.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Junele Constantin

156/29.10.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Friguraș Carmen Florica

157/29.10.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Petroșel Constantin

158/29.10.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Crețu Alexandru Ionel

159/30.10.2020 Încetarea activităţii domnului Coșar Octavian Claudiu din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

160/30.10.2020 Încetarea activităţii doamnei Vlădășcău Gina din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

161/30.10.2020 Încetarea activităţii doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena din funcţia consilier personal al viceprimarului comunei Beceni

162/2.11.2020 DISPOZITIA 162 DIN 2.11.2020 Stabilirea locurilor de afisaj electoral

163/3.11.2020 Numirea domnului Barbu Valentin în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

164/6.11.2020 Împuternicirea domnului Baboi Adrian, referent contractual în cadrul Primăriei Beceni, cu drept de semnătură a documentelor contabile din Serviciului de Salubrizare al comunei Beceni şi specimen de semnătură pentru Trezorerie/Bancă

165/6.11.2020 Rectificarea bugetului local al Comunei Beceni pe anul 2020

166/9.11.2020 Instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților Primăriei Beceni, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19)

167/16.11.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 23.11.2020, ora 14,00

168/19.11.2020 Acordarea indemnizatiei de insoțitor pentru persoana cu handicap Mamut Ismail

169/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socuială pentru familia d-lui Constanda Ion Athos

170/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socuială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

171/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d -nei Pușcașu Petra

172/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Drăgulin Ion

173/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marin Nicolae

174/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Pascu Romică

175/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bâcâin Constantin

176/19.11.2020 Angajarea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena, pe perioadă determinată, în funcția de Coordonator centru multifuncțional P1 în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

177/23.11.2020 Convocarea Consiliului local Beceni in sedinta extraordinara in data de 27.11.2020 

178/23.11.2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Beceni, judetul Buzău, pentru alegerile palamentare din 6 decembrie 2020

179/24.11.2020 Angajarea doamnei Vlădășcău Gina, pe perioadă determinată, în funcția de expert teme secundare în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

180/25.11.2020 Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă

181/25.11.2020 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni

182/27.11.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Antonescu Constantin

183/2.12.2020 Încetarea activităţii doamnei Rusu Elena Luminița din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

184/4.12.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 11.12.2020 ora 14,00

185/4.12.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni
186/11.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 14.12.2020, ora 9,00

187/11.12.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional , centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

188/11.12.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

189/11.12.2020 Alocarea plajei de numere de înregistrare Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor Beceni, aferentă anului 2021

190/14.12.2020 Desemnarea unui curator special al minorelor Teodorescu Elena -Diana și Teodorescu Ioana -Adela în vederea încheierii unui contract de vânzare cumpărare privind bunurile ce au făcut obiectul certificatului de moștenitor nr. 156 din 18.08.2020 eliberat de SPN Birou Notarial Vasile Victor și Asociații, de pe urma defunctului Teodorescu Viorel

191/14.12.2020 Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al comunei Beceni pentru anul 2020

192/18.12.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 22.12.2020, ora 9,00

193/22.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 23.12.2020, ora 9,00

194/23.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 24.12.2020, ora 9,00

195/28.12.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Isăcilă Robert- Andrei

196/29.12.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Golea Măiță

197/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Bocioancă Dana

198/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Căfădaru Simona Georgiana

199/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Mitrea Daniel

200/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cismaru Daniela

201/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Burlacu Viorica

202/29.12.2020 Numirea domnului Țiboacă Ionel Cătălin în funcția de șef SVSU al comunei Beceni

203/29.12.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr.13 din 21 septembrie 2002 exemplarele I și II privind pe N Gaide Mahmoudou și Duran Alina-Diana

204/31.12.2020 Încetarea activității domnului Baboi Adrian din funcţia contractuală de execuție de tehnician cadastru funciar topograf din cadul Primăriei Beceni

 

2021

1/4.01.2021 Acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă doamnei Voicu Ramona având funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

2/6.01.2021 Actualizarea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

3/6.01.2021 Desemnarea persoanelor cu atribuţii în derularea activităţilor prevăzute Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2019/2021 la nivelul comunei Beceni

4/8.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Antonescu Constantin

5/12.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Gonțescu Bianca Florentina

6/12.01.2021 Delegarea atribuţiilor domnului Constantin Dumitru Laurențiu având funcţia de viceprimar al comunei Beceni

7/21.01.2021 Desemnarea persoanei care se ocupă cu activitatea de înregistrare şi ţinere a evidenţei petiţiilor

8/21.01.2021 Desemnarea comisiei pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile ca urmare a sesisării unor abateri disciplinare la nivelul Primăriei Beceni

9/21.01.2021 Constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni

10/21.01.2021 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

11/21.01.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021 ora 14,00

12/21.01.2021 Delegarea unor atribuții la nivelul Primăriei comunei Beceni

13/21.01.2021 Stabilirea indemnizaţiei domnului Burlacu Adrian având funcţia de primar al comunei Beceni

14/27.01.2021 Stabilirea indemnizaţiei domnului Constantin Dumitru- Laurenţiu având funcţia de viceprimar al comunei Beceni

15/27.01.2021 Actualizarea Colectivului de sprijin al autorității tutelare și asistență socială de pe lângă Primaria comunei Beceni

16/27.01.2021  Constituirea comisiei de recepție a a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și materialelor consumabile

17/27.01.2021 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali si copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

18/27.01.2021

19/27.01.2021 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana, având funcţia contractuală de execuție de asistent personal al persoanei cu handicap

20/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Cristea Benone Iulian

21/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Burlacu Viorica

22/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Voicu Traian

23/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Agapie Ion

24/28.01.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Codreanu Nicu

25/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Căfădaru Simona Georgiana

26/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Tocilă Ionel

27/28.01.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Matei Constantin

28/28.01.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mândruță Mariana

29/29.01.2021 Încetarea activității doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena din funcţia contractuală de Coordonator centru multifuncțional P1 în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

30/29.01.2021 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional debutant -birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

31/29.01.2021 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

32/29.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Băețelu Florica

33/29.01.2021 Aprobarea plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a datei pentru efectuarea acesteia

34/5.02.2021 Stabilirea unor atribuţii în domeniul aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

35/5.02.2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Botea Eliza din funcţia publică de execuție de referent, clasa III, grad superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – compartiment agricol și cadastru

36/5.02.2021 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Stănescu Monica din funcţia publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – compartiment juridic

37/8.02.2021 Aplicarea unei sanctiuni disciplinare doamnei Carip Anina

38/8.02.2021 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

39/9.02.2021 Actualizarea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni și prelungirea termenului de realizare a verificărilor

40/12.02.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 16.02.2021, ora 8,30 

41/15.02.2021 Numirea doamnei Picu Alecsandra, prin transfer în interesul serviciului, în funcţia publică de execuție de inspector, grad profesional asistent, compartiment agricol și cadastru din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni, județul Buzău

42/15.02.2021 Desemnarea domnului Stoica Vasile Luca ca persoană responsabilă cu urmărirea activității de exploatare a unui volum de 2000 m.c. agregate minerale din albia minoră a râului Slănic, comuna Beceni, județul Buzău

43/24.02.2021 Acordarea dreptului la stimulent educațional
44/26.02.2021 Acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei d-nei Căfădaru Vasilica Cerasela

45/1.03.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena

46/1.03.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei Trocaru Valerica Mihaela

47/1.03.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina

48/8.03.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Iova Neculai cu comiciliul în sat Valea Părului, comuna Beceni, județul Buzău

49/8.03.2021 Stabilirea unor atribuții pentru salariații Primăriei Beceni din compartimentul agricol și cadastru în vederea finalizării aplicării Legilor fondului funciar

50/8.03.2021 Desemnarea persoanei cu atribuţii în domeniul completării, ţinerii la zi a registrului agricol atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, precum şi a centralizării datelor

51/8.03.2021 Delegarea atribuţiilor privind înregistrarea contractelor de arendare

52/8.03.2021 Numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Popa Porumboiu Adriana Elena, consilier, clasa I, grad profesional debutant

53/8.03.2021 Desemnarea persoanei responsabil cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru la nivelul comunei Beceni

54/8.03.2021 Actualizarea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

55/8.03.2021 Constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Beceni, județul Buzău

56/8.03.2021 Desemnarea comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Beceni

57/8.03.2021 Numirea Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/ managerial (SCIM) la nivelul Primăriei comunei Beceni

58/9.03.2021 Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă nr. 484/6.03.2019 încheiat între doamna Carâp Anina și Primăria comunei Beceni

59/17.03.2021 Acordarea dreptului la stimulentul educational pentru familiile cu domiciliul in localitatea Beceni, judetul BUZAU

60/18.03.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 25.03.2021 ora 9,00 

Dispozitia 79 din 9.04.2021

61/19.03.2021 Încetarea activității doamnei Trocaru Valerica Mihaela din funcţia de expert recrutare și selecție grup țintă in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

62/19.03.2021 Încetarea activității doamnei Vlădășcău Gina din funcţia de expert teme secundare in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

63/19.03.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

64/19.03.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina având funcţia de tehnician asistență socială in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

65/19.03.2021 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

66/24.03.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Iova Neculai

67/24.03.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Joița Veta

68/31.03.2021 Stabilirea unor atribuții de serviciu în sarcina viceprimarului comunei Beceni

69/31.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Crețu Gheorghiță

70/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Samoilă Nicolae

71/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Cristea Benone Iulian

72/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Vuțoiu Nicușor

73/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Budui Dumitru Daniel

74/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Olteanu Adriana Elena

75/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Nica Georgeta

76/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sanda Marian

77/31.03.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Lungu Aurel

78/31.03.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Horhocea Georgel Marian

79/9.04.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de13.04.2021 ora 9,00

80/9.04.2021 Constituirea comisiei de verificare a calității executării lucrărilor de construcții la obiectivele de interes public de pe raza comunei Beceni, realizate în cadrul Proiectului „SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim!”

81/9.04.2021 pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2021

82/14.04.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Crăciun Iulian Ștefan

83/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Cojocaru Gabriel

84/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Radu Elena

85/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Baciu Aneta

86/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Anghel Eugenia

87/14.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Cristea Benone Iulian

88/15.04.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 22.04.2021 ora 14,00

89/21.04.2021 Actualizarea comisiei de selecţionare a arhivei din cadrul Primăriei comunei Beceni

90/21.04.2021 Reluarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina de funcţia tehnician asistență socială, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

91/21.04.2021 Reluarea activității doamnei David Valerica Elena de funcţia Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

92/21.04.2021 Prelungirea duratei contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

93/21.04.2021 Încetarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina din funcţia de tehnician asistență socială in cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, la expirarea termenului contractul individual de muncă

94/21.04.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

95/26.04.2021 Constituirea unui grup de lucru la nivelul comunei Beceni în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Beceni, judetul Buzău pentru perioada 2021-2027

96/26.04.2021 Acordarea indemnizației de însoțitor persoanei cu handicap grav Coșar Constantin

97/27.04.2021 Încadrarea doamnei Ardeleanu Elena în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap Ardeleanu Adrian și încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Ardeleanu Adrian

98/27.04.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-nei Petrache Elena

99/28.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Ene Ionuț Cristian

100/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Junele Constantin

101/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Blidaru Nicolae

102/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Guiu Vasile

103/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Codreaniu Nicu

104/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Dimian Georgeta

105/28.04.2021 Repunerea în plata unor drepturi de asistență socială pentru familia d- Lui Chiriac Nicolae

106/28.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Oceanu Mariana

107/28.04.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cristea Mădălina

108/28.04.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sandu Gheorghe

109/28.04.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Apostu Loredana Elena

110/5.05.2021 Desemnarea persoanelor împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice amenzile contraventionale în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curăţeniei şi igienei publice în comuna Beceni

111/17.05.2021 Aprobarea regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

112/20.05.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 27.05.2021 ora 14,00

113/25.05.2021 Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă

114/28.05.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Samoilă Cornelia

115/28.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Anghel Maria

116/28.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Zota Iuliean

117/28.05.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mânzăleanu Emilia Steliana

118/28.05.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Căfădaru Simona Georgiana

119/28.05.2021 Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Aldoiu Mihai

120/16.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Bercaru Gabriel

121/16.06.202 Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al al primarului comunei Beceni şi constituirea comisiei de concurs şi de soluţionare a eventualelor contestaţii

122/22.05.2021 Desemnarea angajaților Primăriei Beceni în vederea efectuării verificărilor şi constatărilor necesare pentru identificarea imobilelor neîngrijite din comuna Beceni
123/22.06.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 29.06.2021 ora 10,00

124/22.06.2021 Rectificarea bugetului local al Comunei Beceni pe anul 2021

125/23.06.2021 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional, centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

126/23.06.2021 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău

127/23.06.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Zaharia Maria cu comiciliul în sat Izvoru Dulce, comuna Beceni, județul Buzău

128/25.06.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă d-lui Dan Bogdan Marian

129/25.06.2021 Modificarea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional, centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

130/25.06.2021 Modificarea comisiei de recepţie comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

131/30.06.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Bocioancă Dana Ionela

132/30.06.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Muscalu Mihaela

133/30.06.2021 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT Beceni în vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

134/1.07.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Zaharia Maria

135/5.07.2021 Desemnarea domnului Țiboacă Ionel Cătălin, referent în cadrul Primăriei comunei Beceni, în funcţia de agent de inundatii

136/14.07.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 21.07.2021 ora 15,00

137/16.07.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Zota Petre

138/22.07.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Ungureanu Nicolae

139/22.07.2021 Încadrarea doamnei Enache Maria în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap Tocilă Eugenia și încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Tocilă Eugenia

140/2.08.2021 Promovarea în grad profesional a doamnei Luca Claudia Laura din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad principal, în funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, grad superior

141/2.08.2021 Promovarea în grad profesional a doamnei Picu Alecsandra din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad asistent, în funcţia publică de execuţie inspector, clasa I, grad principal

142/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Achiotan Petru Marius

143/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Porumboiu Lucian Florin

144/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Petcu Valerică

145/5.08.2021 Acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Pârvu Cornelia

146/5.08.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

147/10.08.2021 Rectificarea actului de naștere nr.57 din 20 septembrie 1954 exemplarele I și II privind pe BEREANDRĂ FLOAREA

148/12.08.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 16.08.2021, ora 9,00

149/24.08.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în ordinară în data de 31.08.2021 ora 15,00

150/27.08.2021 Constituirea comisiei de recepție a lucrărilor aferente proiectului „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE INSTALAȚII STINGERE INCENDIU LICEUL MĂRGĂRIȚI, COMUNA BECENI,JUDEȚUL BUZĂU”

151/30.08.2021 Încetarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ivan Maria

152/30.08.2021 Înfiinţarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Beceni judeţul Buzău

153/31.08.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Ungureanu Nicolae

154/31.08.2021 Acordarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mocleașă MIrela

155/2.09.2021 Aprobarea procedurilor operaționale la nivelul Primăriei comunei Beceni, județul Buzău

156/2.09.2021 Rectificarea actului de naștere nr. 51 din 2 septembrie 1957 exemplarele I și II privind pe Vlădășcău Gheorghe

157/2.09.2021 Rectificarea actului de căsătorie nr.27 din 27.10.1945 exemplarele I și II privind pe Vlădășcău Iosif și Ana

158/2.09.2021 Rectificarea actului de căsătorie nr.9 din 22 iunie 1985 exemplarele I și II privind pe Vlădășcău Gheorghe și Filica

159/13.09.2021 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Beceni

160/14.09.2021 Constituirea unităţii locale de sprijin la nivelul comunei Beceni, judeţul Buzău

161/20.09.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

162/20.09.2021 Constituirea comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente Proiectului „Modernizarea și eficientizare rețea iluminat public în comuna Beceni, județul Buzău”

163/21.09.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.09.2021 ora 9,00

164/24.09.2021 Desemnarea persoanei responsabile cu evidența militara și mobilizarea la locul de muncă (MLM) la nivelul UAT Beceni

165/24.09.2021 Nominalizarea operatorilor economici din reteaua comercială a comunei Beceni, judetul Buzău, care vor distribui produse raţionalizate către populaţie la mobilizare sau război

166/24.09.2021 Aprobarea procedurilor de sistem aferente implementarii celor 16 standarde ale Ordinului 600/2018, la nivelul Primăriei comunei Beceni, județul Buzău

167/28.09.2021Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 29.09.2021, ora 800

168/29.09.2021 Aprobarea listelor suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

169/29.09.2021 Încadrarea doamnei Mamut Ana Zenovia în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap Mamut Ismail și încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoana cu handicap Mamut Ismail

170/29.09.2021 Stabilirea datei licitației și desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor bunuri aflate în proprietatea publică și/sau privată a comunei Beceni

171/29.09.2021 Modificare unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bâcâin Ion

172/29.09.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Brăescu Elena Roxana

173/29.09.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Băețelu Elena Alina

174/29.09.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Mânzăleanu Emilia Steliana

175/29.09.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Ivan Elena Cristina

176/29.09.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Olteanu Adriana Elena

177/29.09.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Boriceanu Georgiana

178/29.09.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Beldiman Ionuț Marius

179/5.10.2021 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Amenajare și dotare parc blocuri” din sat Beceni, comuna Beceni, județul Buzău

180/6.10.2021 Desemnarea reprezentantului Primăriei Beceni în vederea participării la recepția serviciilor prestate în cadrul contractelor de prestări servicii în care UAT Comuna Beceni este beneficiar

181/8.10.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Cucu Ioana

182/12.10.2021 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 13.10.2021, ora 9,00

183/13.10.2021 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 14.10.2021, ora 9,00

184/14.10.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Jingoiu Catrina cu domiciliul în sat Valea Părului, comuna Beceni, județul Buzău
185/14.10.2021 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Beceni
186/14.10.2021 Constituirea comisiei de verificare și constatare a stării străzilor cuprinse în HG nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale
187/22.10.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Zaharia Maria
188/22.10.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.10.2021 ora 9,00

189/28.10.2021 Actualizarea comisiei pentru analizarea notificărilor depuse în baza Legii nr. 10/2001

190/28.10.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Bâcâin Camelia

191/28.10.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Beldiman Ionuț

192/29.10.2021 Organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de Proiectare şi execuţie lucrări de «Refacere Infrastructură rutieră de interes local afectată de fenomenele meteorologice deosebite, Comuna Beceni, judeţul Buzău»

193/29.10.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extrordinară în data de 2.11.2021 ora 14,00

194/29.10.2021 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena având funcţia de asistent medical in cadrul Proiectului „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909, prin acordul părților

195/29.10.2021 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

 

196/3.11.2021 Numirea doamnei Jalbă Mirela Georgiana în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

 

197/4.11.2021 Încetarea activității doamnei Mamut Ana Zenovia din funcţia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

 

198/15.11.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Michiduță Ioana cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

 

199/17.11.2021 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Compartiment asistență socială

 

200/17.11.2021 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Compartiment agricol și cadastru

 

201/17.11.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ivan Maria

 

202/17.11.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Mocanu Petru

 

203/18.11.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 25.11.2021 ora 14,00

 

204/23.11.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Michiduță Ioana

 

205/23.11.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Jingoiu Catrina

206/25.11.2021 Stabilirea datei licitației și desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor bunuri aflate în proprietatea publică și/sau privată a comunei Beceni 

207/25.11.2021 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili care au depus cereri între 01-20.11.2021

208/25.11.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Morteciu Andreea

209/25.11.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Matei Ion

210/25.11.2021 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Grecea Alexandra Grațiela

211/25.11.2021 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Toader Gherghina cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

212/26.11.2021 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Toader Gherghina 

213/2.12.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

214/2.12.2021 Numirea doamnei Găinușă Felicia în funcţia publică de execuție de consilier, grad profesional debutant – Compartiment SPCLEP din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

215/2.12.2021 Angajarea domnului Gonțescu Adelin Ionuț, prin transfer în interesul serviciului, în funcția de șofer în aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

216/2.12.2021 Numirea îndrumătorului de stagiu şi aprobarea programului de desfăşurare al perioadei de stagiu pentru funcţionarul public Găinușă Felicia- consilier, clasa I, grad profesional debutant

217/7.12.2021 Organizarea concursului pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de muncitor necalificat

218/10.12.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Lica Ioan Silviu 

219/10.12.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 14.12.2021, ora 9,00

220/13.12.2021 Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al comunei Beceni pentru anul 2021

221/13.12.2021 Actualizarea Comisiei comunei Beceni pentru recensământul populaţiei și locuinţelor din anul 2021

222/16.12.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Crăciun Iulian Ștefan

223/21.12.2021 Încetarea activității doamnei Enache Maria din funcţia din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

224/21.12.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.12.2021 ora 14,00

225/28.12.2021 Alocarea plajei de numere de înregistrare Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor Beceni, aferentă anului 2022

226/29.12.2021 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, consumatorilor vulnerabili din comuna Beceni pentru perioada decembrie 2021- martie 2022

227/29.12.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia dnei Friguraș carmen Florica

228/29.12.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Crețu Gheorghiță

229/29.12.2021 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Șorega Safta

230/29.12.2021 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Toader Dănuț