1/10.01.2020 Aprobarea listelor iniţiale pentru destinatarii finali prevăzuţi la art. 3 alin. (1) H.G. nr. 784 din 4 octombrie 2018 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii  Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

2/10.01.2020 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicaţia Registrul Electronic Naţional al Nomenclaturii Stradale (RENNS) la nivelul comunei BECENI, judeţul Buzău

3/10.01.2020 Acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local  al comunei Beceni  -sursa A pe anul 2019

4/17.01.2020 Desemnarea persoanelor responsabile cu realizarea atributiilor ce revin UAT BECENI  in vederea realizarii lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale

5/21.01.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Școală Sat. Gura – Dimienii,com. Beceni”

6/23.01.2020 Acordarea unui ajutor de urgentă doamnei Vuțoiu Elena

7/23.01.2020 Convocare sedinta ordinara ian.2020

8/28.01.2020 Stabilirea indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali Și copilului cu handicap grav, precum şi a adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

9/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Vrânceanu Elena

10/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Tîrcavu Ilenușa

11/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Rusu Elena Luminiţa

12/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Chiriac Mariana

13/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Manea Elena

14/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Blidaru Mirela

15/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Mihalcea Andreea Georgiana

16/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Burghilă Gabriela

17/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Moșu Constantina

18/28.01.2020 Desemnarea persoanelor cărora le revine obligaţia completării,ţinerii la zi a registrului agricol, precum şi a centralizării şi transmiterii datelor către Registrul Agricol Naţional (RAN)

19/28.01.2020 Majorarea salariului de bază al d-nei Manole Cristinica

20/29.01.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr. 21/2006

21/31.01.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vuțoiu Elena

22/31.01.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bercaru Dorin Stănel

23/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei David Valerica Elena

24/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Oana Florentina

25/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Trocaru Valerica

26/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Constantin Silvioara

27/31.01.2020 Suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Carâp Anina

28/31.01.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Baciu Aneta

29/31.01.2020 Promovarea doamnei Doloiu Aurora din funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad superior din cadrul biroului financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni în funcția publică de conducere vacantă de șef birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni

30/31.01.2020 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

31/31.01.2020 Suspendarea activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

32/12.02.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bercaru Jana

33/12.02.2020 Aprobarea listelor de suplimentare cu persoanele defavorizate beneficiare de ajutoare alimentare si a produse de igienă în cadrul Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

34/14.02.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 20.02.2020, ora15:00

35/21.02.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.02.2020 ora 8:30

36/24.02.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Dispensar medical în localitatea Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

37/28.02.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marin Nicolae

38/02.03.2020 Încetarea plății indemnizației de însoțitor pentru persoan cu handicap grav Ardeleanu Mihaela Gabriela

39/06.03.2020 Numirea comisiei de recepţie a lucrărilor aferente proiectului „Amenajare terenuri de sport” în satele Valea Părului și Gura Dimienii,com. Beceni, jud. Buzău

40/12.03.2020 Constituirea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

41/13.03.2020 Desemnarea responsabilului de caz prevenire din cadrul compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni

42/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

43/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

44/13.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

45/20.03.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.02.2020, ora 8,30

46/25.03.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

47/25.03.2020 Încetarea activităţii domnului Leonte Sorin Marian din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

48/26.03.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni

49/31.03.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Răileanu Claudia Elena

50/31.03.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Cristea Mădălina

51/1.04.2020 Reîncadrarea domnului Baboi Adrian în funcția contractuală de execuție de tehnician cadastru funciar și topograf

52/1.04.2020 Prelungirea suspendării activității echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

53/10.04.2020 Încetarea raportului de serviciu al doamnei Baboi Alexandra din funcţia publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad asistent din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni – Birou financiar contabil și achiziții publice

54/10.04.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Rotaru Gheorghe

55/14.04.2020 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2020
56/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Carâp Anina în funcţia de tehnician de sistență socială, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

57/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Constantin Silvioara Mădălina în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

58/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Trocaru Valerica în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

59/15.04.2020 Reluarea activității doamnei Pătrașcu Oana Florentina în funcţia de tehnician asistență socială , în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

60/15.04.2020 Reluarea activității doamnei David Valerica Elena în funcţia de Asistent medical, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

61/21.04.2020 Numirea doamnei Vlădășcău Gina în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

62/21.04.2020 Numirea domnului Coșar Octavian Claudiu în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

63/21.04.2020 Încetarea activității doamnei Constantin Silvioara Mădălina din funcția de Expert teme secundare, în cadrul Proiectul „ȘANSA pentru Beceni – Împreună reușim” – POCU 140/4.2/S/114909

64/23.04.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.04.2020 ora 9,00

65/27.04.2020 Desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru la nivelul comunei Beceni

66/29.04.2020 Desemnarea reprezentanților U.A.T. comuna Beceni, judeţul Buzău, în vederea constituirii, prin Ordin al Prefectului, a comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole

67/29.04.2020 Suspendarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vuțoiu Elena

68/29.04.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bostan Marian

69/29.04.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

70/20.05.2020 Dispozitia 70 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.05.2020 ora 9,00

71/20.05.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

72/25.05.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Anghel Valeriana Oana

73/25.05.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Moise Gheorghe

74/25.05.2020 Acordarea unui ajutor de urgentă domnului Samoilă Nicolae

75/25.05.2020 Împuternicirea doamnei Vlădășcău Gina, consilier personal al primarului, cu drept de semnătură a documentelor contabile din Serviciului de Salubrizare al comunei Beceni şi specimen de semnătură pentru Trezorerie/Bancă

76/28.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei domnului Samoilă Nicolae

77/28.05.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei doamnei Grecea Alexandra Grațiela

78/28.05.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială familiei doamnei Zota Ancuța

79/28.05.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru închirierea prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune din proprietatea privata a comunei Beceni

80/12.06.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Chiriac Nicolae

81/22.06.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Voicu Mariea

82/23.06.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 30.06.2020 ora 9,00

83/26.06.2020 Rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul 2020

84/26.06.2020 Constituirea Comisiei comunei Beceni pentru recensământul populaţiei și locuinţelor din anul 2021

85/30.06.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială familiei d-lui Chiriac Nicolae

86/30.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială familiei d-lui Dinu Costel Daniel

87/30.06.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială familiei d-nei Morteciu Eugenia

88/30.06.2020 unor drepturi de asistență socială familiei domnului Seceleanu Vasile

89/30.06.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială familiei domnului Chiriac Ionuț

90/01.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Lica Sidonia

91/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Chiriac Dănuț

92/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Goață Adii

93/01.07.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Anghel Eugenia

94/9.07.2020 Desemnarea comisiei de evaluare şi de soluţionare a eventualelor contestații pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

95/16.07.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 16.07.2020 ora 9,00

96/15.07.2020 Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2020

97/22.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Ungureanu Ion

98/22.07.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Tomescu Ana

99/24.07.2020 Numirea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena în funcţia de consilier personal al viceprimarului comunei Beceni

100/27.07.2020 Înlocuirea unui membru din comisia de evaluare pentru licitaţia organizată în vederea închirierii unor spații din incinta Dispensarului medical din satul Mărgăriți, comuna Beceni, județul Buzău

101/30.07.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Samoilă Cornelia

102/30.07.2020 Modificarea și încetareaunor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Blidaru Nicolae

103/30.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Ciupercă Victoria

104/30.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Bucur Gheorghe

105/30.07.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Tocilă Ricu

106/30.07.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cristina Elena

107/30.07.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Vrabie Cristina Elena

108/30.07.2020 Încetarea activității doamnei Oncioiu Cosminan Alina din funcţia contractuală de execuție de contractuală de inspector de specialitate, gradul profesional II, la compartimentul cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Beceni, judeţul Buzău, prin acordul părților

109/6.08.2020 Desemnarea unui curator special al minorelor Teodorescu Elena -Diana și Teodorescu Ioana -Adela în vederea reprezentării acestora la dezbaterea succesiunii privind pe defunctul lor tată Teodorescu Viorel

110/6.08.2020 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele numitului Dimian Marcel, cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

111/6.08.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 13.08.2020 ora 9,00

112/7.08.2020 Constituirea aparatului tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripție nr. 9 Beceni

113/12.08.2020 Actualizarea listei destinatarilor finali prevăzuți de art. 3 din OUG nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

114/19.08.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni

115/25.08.2020 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea O.U.G nr. 133/2020 la nivelul Primăriei Beceni, județul Buzău

116/26.08.2020 Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în comuna Beceni în vederea desfăşurării alegerilor locale din anul 2020

117/31.08.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Iacob Gheorghe

118/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Țiboacă Lucia

119/31.08.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Țiboacă Ion Romică

120/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Petroșel Constantin

121/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Goață Maria

122/31.08.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d -lui Bostan Marian

123/31.08.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Modreanu Daniel

124/1.09.2020 Numirea doamnei Stănescu Monica, prin transfer în interesul serviciului, în funcţia publică de execuție de consilier juridic, grad profesional principal, compartiment Juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Beceni, județul Buzău

125/1.09.2020 Actualizarea echipei de implementare a proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

126/4.09.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 11.09.2020 ora 9,00

127/7.09.2020 Organizarea concursului/ examenului pentru ocuparea unor posturi din afara organigramei pentru implementarea proiectului SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” depus in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020

128/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Minculeț Dumitru

129/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Petrache Maria

130/10.09.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Olteanu Adriana

131/14.09.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 18.09.2020 ora 9,00

132/17.09.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Popa Stemata

133/17.09.2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Beceni, judetul Buzău, pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

134/30.09.2020 Desemnarea unui curator special pentru a reprezenta interesele persoanei cu handicap Mamut Ismail cu domiciliul în comuna Beceni, județul Buzău

135/30.09.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Vrabie Cristina Elena

136/30.09.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Moise Dorin

137/30.09.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială penrtu familia doamnei Dimean Cameluța

138/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Suditu Neculai

139/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Țiboacă Georgiana Florentina

140/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Dudău Iosif

141/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Vuțoiu Elena

142/30.09.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Sanda Marian

143/30.09.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia d-lui Chiriac Nicolae
144/30.09.2020 Încetarea dreptului la stimulent educațional pentru familia d-nei Ungureanu Lorina Cristina

145/30.09.2020 Aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 familiilor si persoanelor singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

146/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Burlacu Alexandru

147/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Burlacu Alina Elena

148/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Bercaru Jana

149/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență doamnei Michiduță Mariana

150/5.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență domnului Gembășel Lili

151/26.10.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional , centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

152/26.10.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

153/26.10.2020 Acordarea unui ajutor de urgență

154/29.10.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Pascu Romică

155/29.10.2020 Modificarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Junele Constantin

156/29.10.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Friguraș Carmen Florica

157/29.10.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Petroșel Constantin

158/29.10.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Crețu Alexandru Ionel

159/30.10.2020 Încetarea activităţii domnului Coșar Octavian Claudiu din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

160/30.10.2020 Încetarea activităţii doamnei Vlădășcău Gina din funcţia consilier personal al primarului comunei Beceni

161/30.10.2020 Încetarea activităţii doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena din funcţia consilier personal al viceprimarului comunei Beceni

162/2.11.2020 DISPOZITIA 162 DIN 2.11.2020 Stabilirea locurilor de afisaj electoral

163/3.11.2020 Numirea domnului Barbu Valentin în funcţia de consilier personal al primarului comunei Beceni

164/6.11.2020 Împuternicirea domnului Baboi Adrian, referent contractual în cadrul Primăriei Beceni, cu drept de semnătură a documentelor contabile din Serviciului de Salubrizare al comunei Beceni şi specimen de semnătură pentru Trezorerie/Bancă

165/6.11.2020 Rectificarea bugetului local al Comunei Beceni pe anul 2020

166/9.11.2020 Instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea activității angajaților Primăriei Beceni, în scopul prevenirii răspândirii noului tip de Coronavirus (COVID-19)

167/16.11.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 23.11.2020, ora 14,00

168/19.11.2020 Acordarea indemnizatiei de insoțitor pentru persoana cu handicap Mamut Ismail

169/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socuială pentru familia d-lui Constanda Ion Athos

170/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socuială pentru familia doamnei Olteanu Adriana Elena

171/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d -nei Pușcașu Petra

172/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Drăgulin Ion

173/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Marin Nicolae

174/19.11.2020 Încetarea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Pascu Romică

175/19.11.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia domnului Bâcâin Constantin

176/19.11.2020 Angajarea doamnei Popa Porumboiu Adriana Elena, pe perioadă determinată, în funcția de Coordonator centru multifuncțional P1 în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

177/23.11.2020 Convocarea Consiliului local Beceni in sedinta extraordinara in data de 27.11.2020 

178/23.11.2020 Desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe raza U.A.T. Beceni, judetul Buzău, pentru alegerile palamentare din 6 decembrie 2020

179/24.11.2020 Angajarea doamnei Vlădășcău Gina, pe perioadă determinată, în funcția de expert teme secundare în cadrul proiectului “SANSA pentru Beceni – Impreuna reusim” – POCU140/4/2/114909

180/25.11.2020 Delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă

181/25.11.2020 Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de execuție vacante de consilier, cl. I, grad debutant – Birou financiar contabil și achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Beceni

182/27.11.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Antonescu Constantin

183/2.12.2020 Încetarea activităţii doamnei Rusu Elena Luminița din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

184/4.12.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 11.12.2020 ora 14,00

185/4.12.2020 Actualizarea comisiei de recepţie a lucrărilor care nu necesită autorizaţie de construire/desfiinţare, al căror beneficiar este comuna Beceni
186/11.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 14.12.2020, ora 9,00

187/11.12.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare centru multifuncțional , centru de sprijin comunitar situat în sat Gura Dimienii, com. Beceni, jud. Buzău”

188/11.12.2020 Numirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare clădire cerc informatică și grădiniță, sat Mărgăriți, com. Beceni, jud. Buzău”

189/11.12.2020 Alocarea plajei de numere de înregistrare Serviciului Public Comunitar local de Evidenţă a Persoanelor Beceni, aferentă anului 2021

190/14.12.2020 Desemnarea unui curator special al minorelor Teodorescu Elena -Diana și Teodorescu Ioana -Adela în vederea încheierii unui contract de vânzare cumpărare privind bunurile ce au făcut obiectul certificatului de moștenitor nr. 156 din 18.08.2020 eliberat de SPN Birou Notarial Vasile Victor și Asociații, de pe urma defunctului Teodorescu Viorel

191/14.12.2020 Constituirea comisiei pentru inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al comunei Beceni pentru anul 2020

192/18.12.2020 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de de 22.12.2020, ora 9,00

193/22.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 23.12.2020, ora 9,00

194/23.12.2020 Convocarea de îndată a Consiliului local Beceni în şedinţă extraordinară în data de 24.12.2020, ora 9,00

195/28.12.2020 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Isăcilă Robert- Andrei

196/29.12.2020 Acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Golea Măiță

197/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Bocioancă Dana

198/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia doamnei Căfădaru Simona Georgiana

199/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-lui Mitrea Daniel

200/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Cismaru Daniela

201/29.12.2020 Stabilirea unor drepturi de asistență socială pentru familia d-nei Burlacu Viorica

202/29.12.2020 Numirea domnului Țiboacă Ionel Cătălin în funcția de șef SVSU al comunei Beceni

203/29.12.2020 Rectificarea actului de căsătorie nr.13 din 21 septembrie 2002 exemplarele I și II privind pe N Gaide Mahmoudou și Duran Alina-Diana

204/31.12.2020 Încetarea activității domnului Baboi Adrian din funcţia contractuală de execuție de tehnician cadastru funciar topograf din cadul Primăriei Beceni

2021

1/4.01.2021 Acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă doamnei Voicu Ramona având funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, grad principal din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beceni

2/6.01.2021 Actualizarea comisiei comunale pentru recensământul general general agricol din România runda 2020

3/6.01.2021 Desemnarea persoanelor cu atribuţii în derularea activităţilor prevăzute Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate (POAD) 2019/2021 la nivelul comunei Beceni

4/8.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Antonescu Constantin

5/12.01.2021 Încetarea plăţii indemnizaţiei de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Gonțescu Bianca Florentina

6/12.01.2021 Delegarea atribuţiilor domnului Constantin Dumitru Laurențiu având funcţia de viceprimar al comunei Beceni

7/21.01.2021 Desemnarea persoanei care se ocupă cu activitatea de înregistrare şi ţinere a evidenţei petiţiilor

8/21.01.2021 Desemnarea comisiei pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile ca urmare a sesisării unor abateri disciplinare la nivelul Primăriei Beceni

9/21.01.2021 Constituirea comisiei de verificare a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de închiriere pentru păşunile aflate în domeniul privat al comunei Beceni

10/21.01.2021 Actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta, Centrului Operativ si Secretariatul Tehnic

11/21.01.2021 Convocarea Consiliului local Beceni în şedinţă ordinară în data de 28.01.2021 ora 14,00

12/21.01.2021 Delegarea unor atribuții la nivelul Primăriei comunei Beceni