Concurs serviciul de salubrizare

Rezultat concurs 30.07.2018

Rezultat selectie dosare

ANUNT CONCURS 30 iulie

ANUNT CONCURS 30 IULIE

ANUNT REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE IN GRAD COMPARTIMENT CADASTRU

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE EXAMEN PROMOVARE IN GRAD

ANUNT PROMOVARE IN GRAD COMPARTIMENT CADASTRU

Anunt rezultat final examen 31052018

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE CONCURS POLITIST LOCAL

Anunt rezultat final concurs

ANUNT_CONCURS 31 mai

REZULTAT FINAL EXAMEN INSPECTOR, CLASA I, GRAD PRINCIPAL

ANUNT REZULTAT SELECTIE DOSARE CONSCURS

Anunt concurs

REZULTAT FINAL CONCURS

ANUNT CONCURS

ANUNT VACANTARE POZITIE IN CADRUL COMISIEI LOCALE BECENI DE APLICARE A LEGII FONDULUI FUNCIAR

PROCES VERBAL SELECTIE DOSARE CONCURS

ANUNT CONCURS INSPECTOR DE SPECIALITATE-GRAD DEBUTANT, COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Rezultat final

ANUNT EXAMEN PROMOVARE GRAD 14-18.12.2017

ANUNT PRIVIND REZULTATELE FINALE IN CADRUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE DE EXECUTIE VACANTA DE SOFER

ANUNT CONCURS – FUNCTIE CONTRACTUALA DE EXECUTIE VACANTA DE SOFER 

Anunt rezultat final concurs functie contractuala de executie vacanta de sofer

Anunt rezultat final concurs functie contractuala de executie vacanta de mecanic de utilaje

Anunt rezultat final concurs functie contractuala de executie vacanta de magaziner

ANUNT REZULTAT CONCURS INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT- COMPARTIMENT CADASTRU

   Anunt concurs Primaria comunei Beceni- functii contractuale de executie

ANUNT CONCURS INSPECTOR DE SPECIALITATE DEBUTANT-COMPARTIMENT CADASTRU