STATUTUL COMUNEI BECENI
Art. 1 – (1) Comuna Beceni a fost înfiintata in anul 1968, prin unificarea comunelor
Beceni, Gura Dimienii, Carpinistea si Izvoru Dulce si este persoana juridica de drept
public, cu patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.


(2) Localitatea Beceni este localitatea rurala de rangul IV, conform Planului de
Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea a IV-a, Reteaua de localitati, aprobata
prin Legea nr. 351/06.07.2001, iar celelalte sate componente ale comunei sunt
localitati rurale de rang V.


Art. 2 – (1) Comuna Beceni, este situata la 31 Km NV de mun. Buzau, pe Valea
Slanicului si se învecineaza cu:
– comuna Vintila Voda, la Nord
– comunele Cernatesti, Blajani si Zarnesti la sud
– comunele Margaritesti si Murgesti la est
– comuna Scortoasa la vest.


(2)- In componenta comunei Beceni intra satele: Beceni, Izvoru Dulce, Carpinistea,
Valea Parului, Margaritesti, Arbanasi, Gura Dimienii, Dogari, Floresti .


(3) – Suprafata totala a comunei Beceni este de 7665,29 ha hectare, din care teren
agricol 5268 ha si teren neagricol 2397 ha


(4) Localitatile componente ale comunei sunt însiruite în lungul drumului judetean DJ
203 K si al Vaii Pâr
âului Slanic, printre dealurile subcarpatice, Muchia Hotarului,
Gardoaia, Gura Dimienii, Homocioaia, Galbeaza, Balauru si Vizureanu.

(5) Comuna Beceni este asezata în zona de deal.