2018

DDS Tr 3

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR III 2018

SINTEZA PLATI RESTANTE TR III 2018

PLATI RESTANTE TR III 2018 ANEXA I

PLATI RESTANTE TR III 2018 ANEXA 2

FLUX TREZORERIE TR III 2018 PG 3

FLUX TREZORERIE TR III 2018 PG 2

FLUX TREZORERIE TR III 2018 PG 1

FLUX BANCI COMERCIALE TR III 2018

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DEST SPECILALA TR III 2018

CONT EXECUTIE VENITURI PROPRII TR III 2018

CONT EXECUTIE SERVICIUL DE SALUBRIZARE TRI III 2018

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL TR III 2018

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL TR III 2018

BILANT TR III 2018

 

DDS Tr 2

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR II 2018

SINTEZA PLATI RESTANTE TR II 2018

PLATI RESTANTE TR II 2018 ANEXA 2

PLATI RESTANTE TR II 2018 ANEXA 1

FLUX TREZORERIE TR II 2018 PG 3

FLUX TREZORERIE TR II 2018 PG 2

FLUX TREZORERIE TR II 2018 PG 1

FLUX BANCI COMERCIALE TR II 2018

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA TR II 2018

CONT EXECUTIE VENITURI PROPRII TR II 2018

CONT EXECUTIE SERVICIUL DE SALUBRIZARE TR II 2018

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL TR II 2018

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL TR II 2018

BILANT TR II 2018

 

                                                        DDS Tr 1

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR I 2018

SINTEZA PLATI RESTANTE TR I 2018

PLATI RESTANTE ANEXA 2 TR I 2018

PLATI RESTANTE ANEXA 1 TR I 2018

FLUX TREZ TR I 2018 PG3

FLUX TREZ TR I 2018 PG2

FLUX TREZ TR I 2018 PG1

FLUX BANCI COMERCIALE TR I 2018

DISP DIN MIJLOACE SU DESTINATIE SPECIALA TR I 2018

CONT REZULTAT PROFIT SI PIERDERI TR I 2018

CONT EXECUTIE SERVICIUL DE SALUBRIZARE TR I 2018

CONT EXECUTIE VENITURI PROPRII TR I 2018

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL TR I 2018

BILANT TR I 2018

 

2017

ACTIVE FIXE AMORTIZABILE PG.1TR.IV 2017

ACTIVE FIXE AMORTIZABILE PG.2 TR.IV 2017

ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE PG. 1 TR.IV 2017

ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE PG. 2 TR.IV 2017

BILANT TR.IV 2017

CONT EXECUTIE BL TR.IV 2017

CONT EXECUTIE VENITURI PROPRII TR.IV 2017

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL TR.IV 2017

DISPONIBIL CU DESTINAȚIE SPECIALA TR. IV 2017

FLUX BANCI COMERCIALE TR.IV 2017

FLUX DE TREZORERIE TR.IV 2017 PG.1

FLUX DE TREZORERIE TR.IV 2017 PG.2

FLUX DE TREZORERIE TR.IV 2017 PG.3

PLATI RESTANTE ANEXA 1 TR.IV 2017

PLATI RESTANTE ANEXA 2 TR.IV 2017

SINTEZA PLATI RESTANTE TR.IV 2017

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR.IV 2017

SITUATIA CENTRALIZATA PLATI RESTANTE TR.IV 2017

STRUCTURA ACTIVELOR TR.IV 2017

VENITURI SI CHELTUIELI TR.IV 2017

BILANT TR I 2017

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL TR I 2017

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE 2017

CONT EXECUTIE TR I 2017

DISPONIBIL CU DEST SPECIALA TR I 2017

FLUX BANCI COMERCIALE TR I 2017

FLUX TREZORERIE TR I 2017 PG 1

FLUX TREZORERIE TR I 2017 PG 2

FLUX TREZORERIE TR I 2017 PG 3

PLATI RESTANTE TR I 2017 ANEXA 1

PLATI RESTANTE TR I 2017 ANEXA 2

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR I 2017

2016

BILANT TR IV 2016

ACTIVE FIXE AMORTIZABILE TR IV 2016 PG 1

ACTIVE FIXE AMORTIZABULE TR IV 2016 PG 2

ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE TR IV 2016 PG 1

ACTIVE FIXE NEAMORTIZABILE TR IV 2016 PG 2

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL TR IV 2016

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE TR IV 2016

CONT EXECUTIE TR IV 2016

DISPONIBIL CU DEST SPECIALA TR IV 2016

DONATII SI SPONSORIZARI TR IV 2016

FLUX BANCI COMERCIALE TR IV 2016

FLUX TREZORERIE TR IV 2016 PG1

FLUX TREZORERIE TR IV 2016 PG2

FLUX TREZORERIE TR IV 2016 PG3

PLATI RESTANTE TR IV 2016 ANEXA 1

PLATI RESTANTE TR IV 2016 ANEXA 2

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR IV 2016

STRUCTURA ACTIVELOR TR IV 2016

VENITURI SI CHELTUIELI PE UNITATI ADMINISTRATIVE TR IV 2016

BILANT TR III 2016

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE TR III 2016

CONT EXECUTIE TR III 2016

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL TR III 2016

DISPONIBIL CU DEST SPECIALA TR III 2016

FLUX BANCI COMERCIALE TR III 2016

FLUXUL DE TREZORERIE TR III 2016 PG 1

FLUXUL DE TREZORERIE TR III 2016 PG 2

FLUXUL DE TREZORERIE TR III 2016 PG 3

PLATI RESTANTE TR III 2016 ANEXA 1

PLATI RESTANTE TR III 2016 ANEXA 2

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR III 2016

BILANT TR II 2016

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE TR II 2016

CONT EXECUTIE TR II 2016

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL TR II 2016

DISPONIBIL CU DEST SPECIALA TR II 2016

FLUX BANCI COMERCIALE TR II 2016

FLUXUL DE TREZORERIE TR II 2016 PG 1

FLUXUL DE TREZORERIE TR II 2016 PG 2

FLUXUL DE TREZORERIE TR II 2016 PG 3

PLATI RESTANTE TR II 2016 ANEXA 1

PLATI RESTANTE TR II 2016 ANEXA 2

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR II 2016

BILANT TR I 2016

CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE TR I 2016

CONT EXECUTIE TR I 2016

CONTUL DE REZULATAT PATRIMONIAL TR I 2016

DISPONIBIL CU DEST SPECIALA TR I 2016

FLUX BANCI COMERCIALE TR I 2016

FLUX TREZORERIRE TR I 2016 PG 1

FLUX TREZORERIE TR I 2016 PG 2

FLUX TREZORERIE TR I 2016 PG 3

PLATI RESTANTE TR I 2016 ANEXA 1

PLATI RESTANTE TR I 2016 ANEXA 2

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR TR I 2016

lista_investitii_2016

BVC_2016

BVC_autofinantate_2016